شبکه -اینترنت-طراحی وب سایت
اهداف

از مهمترین محورهای فعالیت شرکت آراکس می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

    * استفاده از فن آوری روز جهان در سطوح مختلف عملیاتی و مدیریتی
    * ارائه دیدگاه های نوین در پیاده سازی راه حلها و یکپارچه سازی ساختار سازمانها و موسسات
    * بسط و توسعه فرهنگ استفاده از فن آوری اطلاعات
    * ترویج و بکارگیری فناوری نوین ارتباطات (اینترنت)
    * بکارگیری – آموزش و تربیت نیروی متخصص در زمینه IT  

                                                           
All Rights Reserved. ©2010 Araax Co.Powered By Araax CMS.