شبکه -اینترنت-طراحی وب سایت
سنجش سرعت اینترنت

 

مشترک گرامی !

 

  • جهت اطمینان از صحت نتایج، لطفاٌ در زمان تست، سایر صفحات را بسته و اقدام به دانلود نفرمائید.
  •  در صورت استفاده همزمان چند نفر از مودم، نتایج تست نامعتبر خواهد بود.

                                                           
All Rights Reserved. ©2010 Araax Co.Powered By Araax CMS.